Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Pediatrii
"Kubalonka" w Istebnej

 przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w następujących terminach:
poniedziałek w godz. od 14:00 do 15:00
czwartek w godz. od 14:00 do 15:00
/oprócz dni wolnych od pracy/

Ponadto skargi i wnioski można składać pisemnie
w godzinach pracy Sekretariatu Dyrektora.