KIEROWNICTWO SZPITALA

Dyrektor - Ryszard Macura
sekretariat tel. 33 857 56 02

p.o. Zastępcy ds. lecznictwa - dr n. med. Ryszard Wąsik
sekretariat tel. 33 857 56 02

Główny Księgowy - Joanna Graczyk
tel. 33 857 56 04

Przełożona Pielęgniarek - Małgorzata Kosiarz-Podolska
tel. 33 857 56 41