Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej

Istebna 500; 43-470 Istebna
tel.:  33 858 86 57
fax.: 33 858 86 57
www.zssistebna.pl

Równolegle z powstaniem Zakładu uruchomiono działalność szkoły.

Obecnie, ze względu na rozpiętość wiekową uczniów-pacjentów w skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą :

  • Szkoła Podstawowa, 
  • Gimnazjum,
  • Liceum Ogólnokształcące,
  • Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

Pomieszczenia Zespołu Szkół są wydzielone od pomieszczeń Centrum.
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych realizowane są w świetlicach oddziałów leczniczych oraz w pracowniach:

  • Psychologiczna,
  • Logopedyczna,
  • Biblioteka,
  • Sala Multimedialna,
  • Figloland.

Duże znaczenie terapeutyczne mają zajęcia realizowane na świeżym, górskim powietrzu.
Powietrze, specyficzny mikroklimat i otoczenie świerkowych lasów sprawiają, że pacjent/uczeń czuje się dobrze i szybko powraca do zdrowia.