Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg wewnątrzzakładowy poniżej kwoty 130 000 złotych na:

                                                                                     "Dostawę pieczywa"

Ogłoszenie w BIP  >>>

Zapraszamy do składania ofert
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------