Wojewódzkie Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej udostępnia parking wewnątrzzakładowy, niestrzeżony.
Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca  postojowego wraz z uiszczeniem opłaty parkingowej.

Cennik opłaty parkingowej:

- 5 zł za dobę, a ponad 3 dni - 3 zł za dobę

- pierwsze 20 minut bezpłatnie, w przypadku przekroczenia - 10 zł

Z opłat parkingowych zwolnione są następujące osoby lub pojazdy:

a. pojazdy zwolnione na podstawie umów zawartych z WCP „Kubalonka” w Istebnej,                              

b. pojazdy służb ratowniczych będące w akcji

c. pojazdy służb państwowych (Policja, BOR, CBA itp.) w celach służbowych,

d. niepełnosprawni pasażerowie legitymujący się ważną „kartą parkingową osoby niepełnosprawnej”  

    parkujące do 20 minut od chwili wjazdu na parking, po upływie tego czasu niepełnosprawni  

    pasażerowie wnoszą opłaty zgodnie z cennikiem o którym mowa w par. 9 Regulaminu.

Większość miejsc parkingowych usytuowana jest wzdłuż drogi dojazdowej w związku z czym prosimy o parkowanie samochodów zgodnie z obowiązujacymi zasadami ruchu drogowego.