Grota solna

W związku ze zniesieniem obostrzeń związanych z Covid-19, końcem maja 2022 r. ponownie uruchomiliśmy grotę solną. Zabiegi nie są standardową terapią finansowaną ze środków NFZ, ale nasi pacjenci i ich opiekunowie chętnie korzystają z seansów uatrakcyjniających rehabilitację na Kubalonce.

Pobyt w grocie solnej działa wspomagająco w leczeniu wielu schorzeń, m.in. dróg oddechowych (przewlekłego nieżytu nosa, gardła, krtani, astmy oskrzelowej, przewlekłego zapalenia oskrzeli i płuc, pylicy płuc), niedoczynności tarczycy, zaburzeń metabolicznych, schorzeń sercowo-naczyniowych, schorzeń dermatologicznych (łuszczycy, zapalenia skóry, alergii), dysfunkcji układu nerwowego.

W grocie panuje unikatowy mikroklimat, nacechowany wyjątkową czystością bakteriologiczną, odpowiednią wilgotnością i temperaturą. Poza korzystną dla człowieka ujemną jonizacją, powietrze nasycone jest związkami jodu, magnezu, wapnia, potasu, sodu i bromu, niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

45-minutowe seanse odbywają się na wygodnych leżakach, przy odpowiednio dobranej muzyce, która pomaga się zrelaksować i odprężyć. Na podłodze znajduje się sól gruboziarnista, którą dzieci mogą wykorzystywać do zabawy podczas seansu. Odpowiednie oświetlenie sprawia, że seans jest jednocześnie zabiegiem koloroterapii. Poprawa zdrowia i samopoczucia jest zauważalna już po kilku zabiegach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wyremontowane pokoje

Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi udało nam zakończyć remont czterech pomieszczeń. Mamy nadzieję, że nasi pacjenci i ich opiekunowie będą się w nich dobrze czuli.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medisoft FeNO+ Analizator Tlenku Azotu

Doposażamy nasze pracownie. W kwietniu 2022 r. kupiliśmy aparat do analizy stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym.

Analizator FeNO służy do pomiaru NO (tlenku azotu) w wydychanym powietrzu. Badanie pomiaru stężenia tlenku azotu ma zastosowanie w diagnostyce chorób układu oddechowego oraz w monitorowaniu i leczeniu astmy. Jest to nowoczesne i nieinwazyjne badanie, określające zaawansowanie stanu zapalnego w drogach oddechowych i zapotrzebowanie na leki przeciwzapalne.

Badanie jest bezbolesne, wykonywane metodą nieinwazyjną.  Polega na spokojnym wdechu oraz wydechu przez jednorazową głowicę z filtrem antybakteryjnym. Wszystkie jego etapy są widoczne na ekranie komputera i odpowiednio stymulowane przez operatora. Może być wykonane wielokrotnie i powtarzane u każdego współpracującego dziecka.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampa Bioptron Quantum Hyperlight

Szpital dysponuje nowoczesną bazą zabiegową, która jest nieustannie uzupełniana w nowe urządzenia. Ostatnio Dział Rehabilitacji Medycznej został wyposażony w lampę Bioptron Quantum Hyperlight, która znajduje zastosowanie m. in. w terapii dzieci z obniżoną odpornością, astmą, nawracającymi infekcjami układu oddechowego czy problemami mięśniowo-stawowymi.

Lampa Bioptron Quantum Hyperlight działa zgodnie z najwyższymi standardami nauki (chemii, fizyki, mechaniki kwantowej i nauk medycznych). Dzięki zastosowaniu filtra fulerenowego lampa emituje światło hiperspolaryzowane o właściwościach kwantowych, które wnika głęboko w ciało. Pod jego wpływem następuje stymulacja procesów samouzdrawiania komórki, przez co odzyskuje ona swoją naturalną równowagę i właściwości energetyczne.

Terapia światłem może być wykorzystywana jako naturalna metoda wspierająca właściwości regeneracyjne organizmu. Po dostarczeniu do tkanek energia światła wspiera proces biostymulacji (co oznacza, że stymuluje różnorodne procesy biologiczne, a tym samym wzmacnia funkcje organizmu). Dzięki temu możemy wspomagać leczenie dolegliwości, z którymi borykają się nasi pacjenci z Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej, cierpiący na schorzenia układu oddechowego, które są chorobą przewlekłą albo nawracają. Terapia Bioptron została klinicznie przetestowana i certyfikowana jako bezpieczna terapia medyczna dla dzieci. Na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej jest wykorzystywana w leczeniu:

 • zmian skórnych (np.: egzemy, atopowego zapalenia skóry);
 • alergicznych schorzeń układu oddechowego (np.: astmy, alergicznego nieżytu nosa);
 • infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych (np.: stanów po zapaleniu płuc i opłucnej, stanów zapalnych zatok, anginy).

Światło hiperspolaryzowane znacznie zmniejsza odczuwanie bólu, obrzęk i krwiaki, łagodzi stany zapalne spowodowane urazami i chorobami autoimmunologicznymi. Dzięki tym właściwościom znajduje zastosowanie również u naszych pacjentów z Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Wówczas wykorzystywana jest w leczeniu:

 • stanów chorobowych mięśni, stawów i kości (np.: zapalenia stawów, skurczy mięśni, skręceń, naderwań);
 • kontuzji sportowych (np.: skręceń, naderwań, zapalenia ścięgien, naderwania więzadeł i mięśni);
 • małych ran, obrażeń i oparzeń (np.: siniaków, wysypek, zaczerwień skóry).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        

Nowoczesny cyfrowy aparat RTG na „Kubalonce”

08.12.2021 r. zakończone zostały prace związane z montażem nowoczesnego cyfrowego aparatu RTG w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej. Nowe urządzenie pozwala na zdalne przesyłanie zdjęć do podmiotów leczniczych, które specjalizują się w opisach radiologicznych i w ten sposób mogą wspierać naszych lekarzy we właściwym diagnozowaniu pacjentów. Taki był podstawowy cel zmiany wysłużonego, około 18-letniego urządzenia, na nowy aparat.

Inwestycja była możliwa dzięki dotacji celowej, jaką otrzymał nasz szpital od Samorządu Województwa Śląskiego. Urząd Marszałkowski przeznaczył na to zadanie 730 000 zł. Ze strony naszej placówki dołożyliśmy kwotę 151 329,89 zł. Koniecznie więc należy podziękować Zarządowi Województwa Śląskiego na czele z Marszałkiem Jakubem Chełstowskim oraz z Izabelą Domagałą członkiem Zarządu odpowiedzialnym za podmioty lecznicze. Podziękowania należą się też Sejmikowi Województwa Śląskiego na czele z Przewodniczącym Janem Kawulokiem. Dziękujemy za środki finansowe i zrozumienie, że Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej nie może funkcjonować w tym kształcie bez sprawnego cyfrowego aparatu rentgenowskiego.

Nowe urządzenie służyć będzie przede wszystkim pacjentom naszego szpitala, ale otwarte zostanie również dla innych osób, w szczególności dla mieszkańców Gminy Istebna i Miasta Wisła. Na początek pracownia rentgenowska otwarta będzie w poniedziałki i wtorki w godzinach 14.00 – 18.00. Później, w miarę potrzeb lokalnej społeczności, działalność swoją będzie poszerzać o kolejne godziny i kolejne dni. Rejestracji można dokonywać pod numerem telefonu 515 287 345 lub 509 158 296 w godzinach 7.00 – 14.35. Pierwsi pacjenci skorzystają z nowego aparatu 27.12.2021 r
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Pediatrii  „Kubalonka” w Istebnej

43-470 Istebna 500

ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej

Oddziału Schorzeń Układu Oddechowego Dzieci i Młodzieży w Istebnej

 

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 r., nr 151, poz. 896) posiadający:

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i minimum 1 rok pracy w zawodzie w szpitalu,

- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i minimum 1 rok pracy w zawodzie w szpitalu,

- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i minimum 3 lata pracy w zawodzie w szpitalu,

- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny i 4 lata pracy w zawodzie w szpitalu,

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji zarządzania i minimum 5 lat pracy w zawodzie w szpitalu;

proszeni są o złożenie dokumentów wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2021, poz. 430) tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 i 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę WCP „Kubalonka” w Istebnej lub komisji konkursowej, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 8. oświadczenie kandydata zgłaszającego się do konkursu, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Schorzeń Układu Oddechowego Dzieci i Młodzieży.

 

Dokumenty należy złożyć w godzinach urzędowania sekretariatu Centrum lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Schorzeń Układu Oddechowego Dzieci i Młodzieży” z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego, w terminie do 17 stycznia 2022 r.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym udostępnia się do wglądu w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej z siedzibą w Istebnej 500, 43-470 Istebna.

 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

                                                                                              p.o. Dyrektora

                                                                                             Ryszard Macura

                                                                              Wojewódzkiego Centrum Pediatrii

                                                                                      „Kubalonka” w Istebnej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Pediatrii  „Kubalonka” w Istebnej

43-470 Istebna 500

ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej

Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej i Oddziału Rehabilitacyjnego

 

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 r., nr 151, poz. 896) posiadający:

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i minimum 1 rok pracy w zawodzie w szpitalu,

- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i minimum 1 rok pracy w zawodzie w szpitalu,

- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i minimum 3 lata pracy w zawodzie w szpitalu,

- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny i 4 lata pracy w zawodzie w szpitalu,

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji zarządzania i minimum 5 lat pracy w zawodzie w szpitalu;

proszeni są o złożenie dokumentów wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2021, poz. 430) tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 i 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę WCP „Kubalonka” w Istebnej lub komisji konkursowej, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 8. oświadczenie kandydata zgłaszającego się do konkursu, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej i Oddziału Rehabilitacyjnego

 

Dokumenty należy złożyć w godzinach urzędowania sekretariatu Centrum lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej i Oddziału Rehabilitacyjnego” z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego, w terminie do 17 stycznia 2022 r.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym udostępnia się do wglądu w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej z siedzibą w Istebnej 500, 43-470 Istebna.

 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

                                                                                              p.o. Dyrektora

                                                                                             Ryszard Macura

                                                                              Wojewódzkiego Centrum Pediatrii

                                                                                      „Kubalonka” w Istebnej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo Lekarze, Diagności laboratoryjni, Pielęgniarki,

proszę przyjąć skondensowaną informację o działalności leczniczej Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej oraz prośbę o przekazanie lekarzom oferty zatrudnienia w naszym szpitalu.

WCP „Kubalonka” świadczy usługi leczenia oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży w ramach trzech oddziałów.

 1. Na Oddziale Schorzeń Układu Oddechowego Dzieci i Młodzieży leczymy pacjentów m.in. z następującymi schorzeniami: częste zapalenia dróg oddechowych, ostre zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, astma oskrzelowa, ostre zapalenia górnych dróg oddechowych. W zależności od potrzeb pacjenci diagnozowani są stosując pełny zakres analityki laboratoryjnej, w tym testy alergiczne immunoenzymatyczne (z krwi), testy alergiczne (skórne), oznaczenie chlorków w pocie, mykoplazma, chlamydia  pneumoniae, krztusiec, IgE całkowite, RTG, USG, EKG, badanie poziomu tlenku azotu w powietrzu wydychanym (NIOX), pełny zakres badań czynnościowych układu oddechowego/spirometria, próba rozkurczowa, test wysiłkowy, oscylacja, konsultacje specjalistyczne.
 2. Na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych – VIII (kod resortowy – 4311) leczymy pacjentów m.in. z następującymi schorzeniami: nawracające zapalenia oskrzeli, stany po zapaleniu płuc i opłucnej, astma oskrzelowa, zespoły zatokowo-oskrzelowe, rozstrzenie oskrzeli,   wrodzone wady układu oddechowego, mukowiscydoza i stany po zabiegach torakochirurgicznych.
 3. Na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych – VIII (kod resortowy – 4301) świadczenia polegają na kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu z uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), a także ze wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych. W ramach świadczeń wykonywana jest kompleksowa rehabilitacja/fizjoterapia.

Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom, którzy ukończyli  24 miesiąc  życia, i nie przekroczyli 18 roku życia.

W zakresie zabiegów rehabilitacyjnych oferujemy różne formy kinezyterapii oraz fizykoterapii. Posiadamy bogato wyposażone
w sprzęt gabinety zabiegowe i sale rehabilitacyjne oraz wykwalifikowany personel.

Zabiegi z zakresu kinezyterapii odbywają się w kilku salach. Nasi terapeuci pracują metodami PNF, terapią manualną i innymi.
Do dyspozycji pacjentów mamy: salę gimnastyczną; salkę do ćwiczeń indywidualnych wyposażoną w materace, drabinki, UGUL-e, zestaw do ćwiczeń korekcyjnych OPIW, stoliki do ćwiczeń manualnych, poręcze i pionizator; salkę do ćwiczeń grupowych wyposażoną w materace oraz rowery, trenażery eliptyczne, bieżnie, steppery i atlasy; salkę dla dzieci w wieku przedszkolnym wyposażoną w kolorowe przybory do ćwiczeń; salę zabaw – figloland. Prowadzimy także treningi nordic walking.

Z  zakresu fizykoterapii wykonujemy następujące zabiegi: magnetoterapia, magnetostymulacja, światłolecznictwo (naświetlanie światłem spolaryzowanym i podczerwonym), elektroterapia, ultradźwięki, krioterapia (ciekły azot, CO2), termożele, masaż wibracyjny, inhalacje (posiadamy nowoczesne inhalatorium wyposażone w 20 stanowisk do inhalacji, z których każde ma własny wyciąg, inhalatory pneumatyczne i ultradźwiękowe oraz cztery kabiny do inhalacji celkowych), hydroterapia (2 minibaseny do masażu podwodnego, wirówka kończyn dolnych, wirówka kończyn górnych, wanna do masażu podwodnego i kąpieli perełkowych), masaż leczniczy, drenaż oskrzelowy.

Ponadto oferujemy seanse w  grocie solnej, gdzie można odpocząć na wygodnych leżakach przy odpowiednio dobranej muzyce. Grota wypełniona jest solą gruboziarnistą oraz posiada zestaw do koloroterapii.

W trakcie leczenia istnieje możliwość towarzyszenia pacjentom przez pełnoletnich opiekunów, co często jest wskazane w przypadku dzieci małych, czy niesamodzielnych.

Na terenie WCP "Kubalonka" w Istebnej działa Zespół Szkół, który oprócz części dydaktycznej zapewnia pacjentom opiekę psychologa i pedagoga szkolnego oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach logopedycznych.  Zajęcia lekcyjne prowadzą nauczyciele w dziedzinie pedagogiki leczniczej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem przewlekle chorym.

Aktualnie zatrudniamy, w różnym wymiarze godzin, lekarzy posiadających następujące specjalizacje: pulmonologia, pediatria, rehabilitacja medyczna, balneologia i medycyna fizykalna, choroby zakaźne, radiologia, anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ortopedyczna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa.

Nasz szpital posiada duży potencjał lokalowy i dobre zaplecze rehabilitacyjne. Chcąc w pełni wykorzystać nasze możliwości chętnie zatrudnimy lekarzy z poniższymi specjalizacjami:

 1. Specjalista w dziedzinie chorób płuc dzieci.
 2. Specjalista w dziedzinie chorób płuc.
 3. Specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
 4. Specjalista alergologii.
 5. Specjalista pediatrii.
 6. Specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.
 7. Specjalista w dziedzinie rehabilitacji ogólnej.
 8. Specjalista w dziedzinie rehabilitacji.
 9. Specjalista w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii.
 10. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii.
 11. Specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej.
 12. Specjalista w dziedzinie balneologii.
 13. Specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej.
 14. Specjalista w dziedzinie reumatologii.
 15. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.
 16. Specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Obok lekarzy zainteresowani również jesteśmy zatrudnieniem diagnosty laboratoryjnego oraz personelu pielęgniarskiego.
W tym przypadku kandydaci powinni:

 1. posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub
 2. być w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, lub
 3. być po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, lub
 4. być w trakcie kursu w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

Wszystkim proponujemy możliwość zamieszkania na terenie Centrum, satysfakcjonujące warunki wynagradzania oraz atmosferę sprzyjającą rozwojowi zawodowemu.

Współpracę z nami można realizować w pełnym lub cząstkowym wymiarze etatu lekarskiego, czy odpowiednio pielęgniarskiego. Nasza współpraca może być oparta o umowę o pracę, umowę zlecenia lub kontrakt lekarski.

Chętnie spotkamy się z Państwem na terenie Centrum, aby pokazać na żywo, czym nasz ośrodek dysponuje. Oczywiście możliwa jest również rozmowa telefoniczna. Wówczas proszę się kontaktować z sekretariatem (tel. 33 857 56 02) lub dyrektorem (tel. 507 054 607).

                                                                                                Z poważaniem:

                                                                                                              Ryszard Macura

                                                                                                p.o. Dyrektora WCP „Kubalonka”