Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej informuje,
że w 2011r. został z realizowany projekt pod nazwą:

"Termomodernizacja obiektu szpitala - WCP Kubalonka w Istebnej"
nr UDA-RPSL.05.03.00-00-002/10-00

"Czyste powietrze i odnawialne źródła energii nr projektu - 906

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 ">Priorytet V "Środowisko" placówka uzyskała
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto wsparcie finansowe dla realizacji w/w projektu uzyskano
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach
oraz
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynióśł 5 761.642 zł
z czego
(776.911 zł) była kwotą dofinansowaną z WFOŚiGW w Katowicach.