Informacja dla Pacjentów o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących          na świadczenie medyczne

Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka" w Istebnej udziela świadczeń medycznych pacjentom w trybie nagłym oraz w trybie planowym - po wpisaniu na listę oczekujących.

 1. Na listę oczekujących wpisywani są wyłącznie pacjenci, którym świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia i rodzaj schorzenia nie wymaga natychmiastowego przyjęcia.
 2. Pracownik Izby Przyjęć dokonuje wpisu pacjenta na listę oczekujących w dniu zgłoszenia na podstawie:​

zgłoszenia telefonicznego, e-mail lub zgłoszenia osobistego opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego pacjenta od poniedziałku do piątku,

 1. Opiekun prawny lub opiekun faktyczny pacjenta w dniu przyjęcia powinien przedstawić skierowanie pacjenta, własny dokument tożsamości oraz dokument tożsamości pacjenta.
 2. Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty planowanego przyjęcia.
 3. W przypadku zmiany stanu zdrowia, wskazującego na potrzebę udzielenia świadczenia w terminie wcześniejszym niż pierwotnie ustalony, pacjent zgłasza się           na Izbę Przyjęć z pełną dokumentacją medyczną, zaświadczeniem lekarskim lub adnotacją lekarza kierującego na skierowaniu. W pozostałych przypadkach                o konieczności zmiany ustalonego terminu opiekun pacjenta informuje Szpital, który odpowiednio koryguje termin udzielenia świadczenia oraz niezwłocznie informuje opiekuna pacjenta o nowym terminie.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie tego terminu wynikającego z listy oczekujących, Szpital poinformuje o tym fakcie opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego pacjenta ustalając nowy termin.
 5. W przypadku, kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie, bez powiadomienia zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.
 6. Pacjent w celu otrzymania świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
  Opiekun prawny lub opiekun faktyczny pacjenta ma obowiązek niezwłocznego
  powiadomienia Szpitala w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia.

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej. Znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

Zalety e-skierowania

 • e-skierowania nie możesz zgubić – jest dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP
 • na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w mojeIKP możesz w każdym momencie sprawdzić historię swoich e-skierowań
 • jeśli pracujesz i jesteś zgłoszony/a do ubezpieczenia w ZUS, to jako rodzic możesz śledzić historię leczenia swoich dzieci zarówno na IKP, jak i w mojeIKP
 • nie musisz przyjeżdżać do placówki w celu odbioru e-skierowania, możesz je też otrzymać po teleporadzie
 • na zabieg lub konsultację możesz zarejestrować się telefonicznie lub podając do zeskanowania swoje e-skierowanie
 • nie masz obowiązku dostarczenia do placówki oryginału skierowania w określonym terminie (14 dni).

Jak dostaniesz e-skierowanie

E-skierowanie możesz otrzymać w postaci:

 • SMS-a z 4 cyfrowym kodem
 • e-maila z pdf-em
 • wydruku informacyjnego e-skierowania
 • w aplikacji mojeIKP.