Jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do
opieki duszpasterskiej. 

W naszym szpitalu opiekę duszpasterską sprawuje Ksiądz
wyznania rzymsko–katolickiego.
Chorzy mają możliwość korzystania z sakramentu pokuty oraz mogą przyjąć komunię świętą.

Kaplica Szpitalana mieści się na parterze w Pawilonie nr 6,
(tuż przy holu Administracji)

W niedzielę i święta w kaplicy szpitalnej sprawowana jest

Msza Święta
o godz. 7:30