Zarządzenie w sprawie odpłatności dla opiekunów towarzyszących pacjentom w trakcie leczenia w 2022 roku.

Zarządzenie ws. pobytu przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego towarzyszącego pacjentowi leczonemu
w oddziale schorzeń układu oddechowego.

Zarządzenie ws. pobytu przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego towarzyszącego pacjentowi leczonemu
w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej oraz w oddziale rehabilitacji.

Zarządzenie w sprawie cennika RTG

Cennik usług RTG

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej

Cennik parkingowy

Cennik opłat za przechowywanie zwłok pacjenta ponad 72 godziny