CENNIKI ODPŁATNOŚCI:

Cennik odpłatności dla opiekunów towrzyszących pacjentom w trakcie leczenia na rok 2020

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej

Cennik parkingowy

Cennik opłat za przechowywanie zwłok pacjenta ponad 72 godziny

DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE:

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Klauzula informacyjna dla rodziców i opiekunów

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta

Regulamin dla pacjenta

Regulamin dla rodziców i opiekunów

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medyczej

Wniosek o wyrażenie zgody na pobyt dodatkowego opiekuna

Wywiad chorobowy

Wywiad epidemiologiczny

Zarządzenie ws. pobytu przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego pacjenta

Zgoda przedstawiciela ustawowego na przeprowadzenie badania i udzielenie świadczeń zdrowotnych u dziecka.

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny - schemat organizacyjny - załącznik nr 1

Regulamin organizacyjny - wykaz komórek - załącznik nr 2

Regulamin dla opiekuna - załącznik nr 3

Regulamin dla pacjenta - załącznik nr 4

Statut WCP "Kubalonka" - strona 1

Statut WCP "Kubalonka" - strona 2

Statut WCP "Kubalonka" - strona 3

Uchwała nr V_12_13_2015 00

Wykaz komórek organizacyjnych WCP "Kubalonka"

Zarządzenie ws. pobytu przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego pacjenta